دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 252313

تاریخ انتشار : تير 1398


روز كنكور بابام خواست اميد بده بهم گفت نگران
نباش اگه تو سوالي رو نتونستي حل كني پس
بقيه هم نميتونن حلش كنن سر جلسه ديدم بغليم
هيچي حل نميكنه گفتم داداش تو هم هيچ سوالي
رو بلد نيستي؟گفت نه اسکل من مراقبم:))