دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 252250

تاریخ انتشار : تير 1398

امیدوارم روزی برسه که استرس رفتنت و
داشته باشیم نه کابوس موندنت #کالدرون