دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 252028

تاریخ انتشار : تير 1398

‏اینکه میگید برانکو بدون خداحافظی رفتو اینا منو یاد پدربزرگ خدابیامرزم انداخت که همیشه موقع خداحافظی پشت تلفن اول تلفنو قطع میکرد بعد میگفت خداحافظ