دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 251427

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1398

شیوه ی جدید آموزش در کشور.
آ مثلِ آقامون جنتلمنه جنتلمنه
ب مثل بدنو ببین جون بابا