دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 251423

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1398

1- از بین رفتن ایده "پیام رسان داخلی (جاسوس مجازی)"...
2- قدرت بخشی به تلگرام...
3- تجهیز 80 میلیون نفر به فیلترشکن...
.
.
.
از جمله اقدامات دولت و وزارت ارتباطات میباشد...!