دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 251420

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1398

رفتم کوه میخواستم چایی درست کنم
داشتم دنبال چوب میگشتم

یه شاخه افتاده بود روی زمین هرچی میکشیدمش میرفت جلوتر

آخرش گفت حاجی اگه ناراحت نمیشی مارم :)