دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 251419

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1398

امروز زنگ زدن مخاطب خیلی خاصم.
مکالمه ی من و اون.
من:آیدا من معجزه بلدم.
آیدا:آفرین.حال بگو ببینم چی کار می تونی بکنی؟
من:نصف شبا که می رم دستشویی،درو که باز می کنم چراغ خود به خود روشن می شه.
آیدا:خاک تو سرت
@_@ من:چرا؟
آیدا:مامانی می گف چن وقته صبح ها می ره می بینه یخچال خیسه.
^_^من:پس ینی من تو پارچ شربت شاشیدم.
آیدا: خاک تو سرت.

مِیتی ریقو ^_^