دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 251417

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1398

مطمئنم اگه بمیرمم باز دم دمای صبح بیخود و بی جهت بیدار میشم

و تا یه ساعت هرکاری میکنم مرگم نمیاد و مجبور میشم تو قبر هی غلت بزنم

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌