دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 251409

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1398

پسره 10سالشه دغدغه ش رنگ گوشی آیفونشه

من سه برابر این سن دارم شیرینی آدامسم که تموم میشه

میذارمش جاتخم مرغی یخچال سرد که شد یه حبه قند میپیچم دورش

دوباره میجوَمش کلی خر کیف میشم

هری شاطر