دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 251405

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1398

ماه رمضون که میشه
نویسنده های صدا سیما میرن تو انباری یه فیلمنامه برمیدارن
روی یکی از شخصیت هاش سرطان میذارن
میفرستن برا ضبط ...