دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 251395

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1398

نامزدم زنگ زده میگه: کجای؟؟؟؟؟؟

منم تو مترو بودم گفتم: شهید همتم
گفت: ای وای شمایید......
من شماره نامزدم رو گرفته بودم
ببخشید مزاحم شدم؛ قطع کرد
میفهمییییییی؟؟؟؟
قطع کرد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌