دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250914

تاریخ انتشار : فروردين 1398

اولین شکستمو وقتی خوردم که به پسر داییم فحش عمه دادم و اون لعنتی فقط لبخند زد!!