دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250854

تاریخ انتشار : فروردين 1398

با دوستم رفتیم رستوران یهو زنگ زدن باباش مرده یجوری بش بگو، گارسون مِنو رو آورد گفت چی میل دارین؟

دوستم گفت زرشک پلو، زدم زیر گریه گفتم بابای مرحومتم زرشک پلو دوست داشت :///