دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250852

تاریخ انتشار : فروردين 1398

ﺭﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﻪ :
ﯾﺒﺎﺭﻡ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺳﺮ ﻣﻦ ﺩﻋﻮﺍﺷﻮﻥ ﺷﺪ .
ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﺷﻮﻥ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﺭﯼ
ﺧﻮﺍﻫﺮﺑﺰﺭﮔﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﺍﻭﻣﺪﻩ
ﺧﻮﺍﻫﺮ ﮐﻮﭼﯿﮑﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﻧﺨﯿﺮ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﺍﻭﻣﺪﻩ