دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250834

تاریخ انتشار : فروردين 1398

دوستم و پسرداییش و دوست پسرداییش رو نگه داشتن، گفتن نسبتتون؟ گفت پسرداییمه. پلیسه گفت به هرحال نامحرمه. پسرداییه برگشت گفت شما با فامیل میرید سیزده بدر همه رو صیغه میکنید؟