دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250745

تاریخ انتشار : فروردين 1398

ولی لذتی که ما پرسپولیسیا سر چیپ فرشید اسماعیلی
بردیم سر گل خودمون نبردیم.