دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250592

تاریخ انتشار : فروردين 1398

کسی که جمله ،،حجاب سنگر زن است،، رو گفته مردا رو چی فرض کرده؟؟!تانک!!