دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250568

تاریخ انتشار : فروردين 1398

یارو نوشته بعد تو دیگه آسمون آبی نی
خو اسکول ب من چه که شکست عشقی خوردی چرا میرینی به منظومه شمسی :/