دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250503

تاریخ انتشار : فروردين 1398

هعییی خداا؟!
قدیما مامانم در میزد منتظر میموند اجازه بدم بعد وارد اتاق میشد.
بعد یه مدت درمیزد و همون لحظه بدون اجازه وارد می‌شد.
حالا راحت بدون در زدن وارد میشه.
میترسم در آینده نه چندان دور اول بمب اشک آور بندازه بعد درو بشکنه بیاد تو.
:/