دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250443

تاریخ انتشار : فروردين 1398

طرف میگفت:
خالم از خارج برامون دهان شوی خارجى آورده بود

امروز صبح داشتم از در دستشویی رد میشدم که دیدم داداشم بعد از شستن دهنش دوباره بر گردوندش توی بطری !!!
.
.
.
پرسیدم چکار میکنی ؟؟؟
برگشته میگه “آخه اینا گرونن ، حیفه"