دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250395

تاریخ انتشار : فروردين 1398

خیلی دوست دارم فامیلامون بدونن من
هیچوقت بهشون سلام نرسوندم.