دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250357

تاریخ انتشار : فروردين 1398

جوک سال ۹۷


اقای روحانی فرمودن تا پایان دولت دوازدهم فقر مطلق در ایران ریشه کن میشود
ترجمه: تا پایان دولت دوازدهم همه مردم از فقر مطلق راهی دیار باقی خواهند شد