دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250227

تاریخ انتشار : اسفند 1397

جعفر با رفیقش میرن گاو صندوق بزنن...

رفیقش چراغ قوه رو نگه میداره جعفر لگد میزنه باز نمیشه!!!
جعفر چراغو میگیره رفیقش یه لگد میزنه صندوق باز میشه .! جعفر میگه :اینجوری چراغو میگیرن ریقوو، فهمیدی ؟????