دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250224

تاریخ انتشار : اسفند 1397

من هر وقت حس درس خوندن بهم دست میده، ۵ دقیقه دراز میکشم برطرف میشه!