دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250207

تاریخ انتشار : اسفند 1397

خداییش چارتا ریش سفید پا درمیونی کنند ببینند این بغداد بونجاح مشکلش با پرسپولیس چیه؟شاید سوتفاهم ساده س با حرف حل شد