دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250206

تاریخ انتشار : اسفند 1397

من‌ تحقیق کردم

‏ خدا کلن هیچ‌وقت توی مسائل عاشقانه و‌ مالی دخالت نمی کنه