دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250201

تاریخ انتشار : اسفند 1397

????????????????
محتویات جیب عمو بونوچ بعد بازی با اتلتيکو :

کبریت
دستمال
کارت اعتباری

گریژمان :-D