دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250192

تاریخ انتشار : اسفند 1397

جهت خنثی‌سازی گرانی گوشت، به‌جای آّب‌گوشت، روش تهیه off goosht به متقاضیان آموخته شود. (آموزشگاه مهارت زندگی در شرایط گرانی، با مجوز وزارت اقتصاد و بازرگانی!