دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250189

تاریخ انتشار : اسفند 1397

تو مغازش نوشته:
نسیه نمیدیم چون صبرایوب نداریم ، عمرنوح نداریم، گنج قارون نداریم
بعد پنیر فاسد داده دستم
بهش گفتم یه گزینه عمه نداریمم اضافه کن