دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250178

تاریخ انتشار : اسفند 1397

یه سخن بزرگان بیام براتون
اگر کسی می خواهد ب تنهایی به بهشت برود انسان خوب وبی آزاری است
ولی اذیت وآزار مردم از جایی شروع میشود که افرادی دیگر میخواهند بجز خودشان بقیه را هم با زور به بهشت ببرند!

گاندی
(گاندی نگفته من گفتم)
Joker