دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250176

تاریخ انتشار : اسفند 1397

دبیر کل سازمان ملل گفت:
خونه تکونی زورکی نقض حقوق بشره!

زندگی جریان داره،
کم کم بوی عید داره میاد!