دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250174

تاریخ انتشار : اسفند 1397

معلم: اگه تو خیابون یکی یه حیوونو بگیره و بزنه و من برم ممانعت به این کارچی میگن؟
دانش اموز: اقا اجازه! حس برادری :)