دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250161

تاریخ انتشار : اسفند 1397

دقت کردید هر شغلی یه اسمی داره جز کسی که ختنه میکنه
مثلا چی میشه گفت؟!


ختنه گر؟ تیزکار؟ بُرش زن؟ تراشکار؟ صافکار؟ تعمیرکار؟ قصاب؟ جلاد؟ کاتِردول....؟؟!!!