دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250152

تاریخ انتشار : اسفند 1397

تو خارج هر وقت بخوان بفهمن تو کشورشون چه مشکل جدیدی پیش اومده،

یه سر میزنن به شبکه های صداوسیمای ایران