دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250143

تاریخ انتشار : اسفند 1397

پسره شاسی بلند باباش زیر پاشه ماهی دومیلیونم پول تو جیبیشه بعد با زیدش کات کرده نوشته:گاهی به خودم نگاه میکنم و میگم خدایا چرا من؟
نمیدونسته منم گاهی بهش نگاه میکنم و میگم خدایا چرا این؟