دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250133

تاریخ انتشار : اسفند 1397

سه نفرمیرن دزدی صاحبخونه بیدار میشه هر کدوم میرن تو یه گونی صاحبخونه میزنه به گونی اول صدا نون خشک درمیاره.میزنه به گونی دوم صدا گردو در میاره چند بار میزنه به گونی سوم صدا نمیده دزده میاد بیرون میگه بابا آرد! آرد که صدا نداره