دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250015

تاریخ انتشار : اسفند 1397

من در بارسلونا لقب " دختر جن گیر " رو داشتم.
من مثل اون سرم رو ۳۶۰ درجه نمیچرخونم،
اما بازی هایی بودن که من سرم رو بیشتر از ۵۰۰ بار
چرخوندم , تا فضا پیدا کنم.
.
# ژاوی (ابرهافبک قرن 21)