دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250007

تاریخ انتشار : اسفند 1397

به بعضیا باید گفت
بابا نمیخواد بخاطر مردم سکوت کنی اگ حرفی داری بزن
پنج دیقه حرف زدن نه وقت تو رو میگه نه وقت ملتوووووووو
والااااا:///