دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249958

تاریخ انتشار : اسفند 1397

دو باره این موقع ها شده و سوالای بی مزه شروع شد
ساعت قدیمه یا جدید؟
ازپارسال تا حالا حموم رفتی؟
از پارسال تا حالا به گلاتون اب دادین؟