دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249937

تاریخ انتشار : اسفند 1397

شگفت انگیر ترین کتاب جهان منتشر شد
تیتر یک روزنامه ها درباره این کتاب:
1مگه داریم کتابی که فقط جلده!
2جلد و قهرمانی های استقلال
3عاقبت تیکه انداختن به قرمز یه جلدی شدن آبیه و....
Mahsa2112:)