دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249844

تاریخ انتشار : اسفند 1397

نوشتید:

یه سوال?
اگه مردا گناه نکنن اون دنیا یه حوری گیرشون میاد!
حالا اگه زنا گناه نکنن چی گیرشون میاد?
هن???????????
_______
خواستم بگم اولا این نباید که پاداش گناه نکردن رو صرفا در حوری دید!
بالاترین پاداش برای انسان ها در بهشت نزدیکی و خشنودی خداست و اون قضیه ی حوری یکی از بیشمار نعمت الهی در بهشته.
دوما اینکه زن و مردای مومن و درستکار اون دنیا هم باهمن.
سوما اینکه اگر واقعا براتون سواله، بدونید برای خانم ها هم غِلمان ها هستند.

لطفا هم همینجوری نیاید یه شبهه بندازید وسط و برید،حتی به عنوان شوخی و جوک...
خیلی ممنون