دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249678

تاریخ انتشار : اسفند 1397

به بعضی ها باید گفت: بجا اینکه استوری «فرشته زندگیم مادرم»
بذاری پاشو برو ظرفارو بشور