دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249645

تاریخ انتشار : اسفند 1397

بنظرم باید برای بیشتر شدن ثبات اقتصادی تو کشور حکومت رو بسپارن دست پرسپولیسی ها


این قشر چنان با ثبات و قاطعانه پنجاه سال بی قهرمانی آسیا مانده اند که دگران را این گونه محال است