دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249529

تاریخ انتشار : اسفند 1397

شعور و معرفت به ماشین و محل زندگی نیست!
مهم ذاته...
وگرنه ″گاو″ هم سواریش عالیه هم خونش وسط باغه و لباسشم 100 درصد چرم خالصه
تازه به جای من میگ ما!
تازه با معرفتم هست...
واقع بین باشیم
یا علی