دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249481

تاریخ انتشار : بهمن 1397

مَکش جارو برقیمون جوری شده که آشغال و از رو زمین خودم برمیدارم میبرم دم دهنش میگم آآآ کن که بذارم دهنت :|