دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249319

تاریخ انتشار : بهمن 1397

زیباترین راز زندگیم را درچشمانت دیدم!
آن هنگام ک چشمانت ب من گفت
چی گفت؟
درگوش من گفت
چی گفت؟
خودش ب من گفت
چی گفت؟
آهااااان بیا
دستا شله!
اوووو اوووو
#خخخ