دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249281

تاریخ انتشار : بهمن 1397

یادمه کوچیک که بودم اب دهنمو که قورت میدادم پیشم خوش مزه بود، یه روز یه لیوان اوردم و تا تونستم تف کردم توش بعد همشو سر کشیدم
بخدا بچه بودم