دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249277

تاریخ انتشار : بهمن 1397

بابابزرگم آلزایمر داره. دیشب فکر میکرد برادرشم و اومده بود تو اتاقم و باهام حرف میزد.
صبح جریان رو به بابام که گفتم گف خداروشکر کن فکر نکرده زنشی
بعد اشک تو چشاش حلقه زد رفت کنار پنجره سیگار کشید