دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249267

تاریخ انتشار : بهمن 1397

خستگیِ من با خواب رفع نمیشه
یه چند روز باید بمیرم قشنگ :/