دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249256

تاریخ انتشار : بهمن 1397

خدایا
به خاطر همه ی چیزایی که دادی
ندادی
دادی پس گرفتی
ندادی بعدا میخوای بدی
دادی بعدا میخوای پس بگیری
ندادی میگی دادم
اصن نمیخوای بدی
نداده بودی فک کردی دادی
نمیدی هی میگی میدم
شکرت...